Cumann na dTuismitheoirí

Is tuismitheoirí sinn a roinneann ár gcuid ama agus ar gcuid dtalainn i gcomhairle leis an scoil ar mhaithe le timpeallacht thaitneamh a chur chun cinn do na páistí. Déanaimid iarracht cur le atmaisféar foghlama na scoile cibé slí gur féidir linn. Cuirimid fáilte roimh do thuairimí nua agus do chuid cabhrach am ar bith.

Tá sí mar aidhm ag Cumann na dTuismitheoirí:

 • Dul i gcomhairle le tuismitheoirí ionas go mbeidh guth acu maidir le polasaithe na scoile
 • Gníomhaíochtaí a eagrú a thacaíonn le rannpháirtíocht idir scoil agus baile ar mhaithe na bpáistí ar fad.
 • Aiseolas a fháil ó phaistí agus ó mhúinteoirí faoi conas go bhféadfadh Cumann na dTuismitheoirí cabhrú leo.
 • Tacú agus dul i gcomhairle leis an bpríomhoide agus an mBord Bainistíochta.

Roinnt gníomhaíochtaí atá eagraithe againn le  blianta anuas

 • Féasta Oíche Shamhna
 • Féasta na Cásca
 • Maidineacha caife do thuismitheoirí
 • Oícheanta eolais do thuismitheoirí
 • Operation Christmas Child
 • Dlúthdhiosca na Nollag
 • Lá shláintiúil
 • Ceiliúradh don Chomaoineach
 • Céilí agus discó do pháistí
 • Bailiúchan Leabhar
 • Seo Tallaine R6
 • Céiliúradh Deireadh na Bliana R6
 • Seo Faisin
 • Oícheanta i Monkey Maze