Iontrálacha

Ligean isteach i scoilbhliain 2023/2024

Dátaí Iarratais & Cinnidh i gcomhair ligean isteach in 2023/2024

Is iad seo a leanas na dátaí is infheidhme maidir le ligean isteach sna Naíonáin Bheaga:

Tosóidh an scoil ag glacadh le hiarratais i gcomhair ligean isteach ar   

02/10/2023

Stopfaidh an scoil ag glacadh le hiarratais i gcomhair ligean isteach ar   

03/11/2023

Is é an dáta faoina gcuirfear an cinneadh maidir lena n-iarratas in iúl d’iarratasóirí ná      

13/11/2023

Is í an tréimhse nach mór d’iarratasóirí a dheimhniú go bhfuil siad ag glacadh le tairiscint ar ligean isteach laistigh di ná

20/11/2023

 

 

Nóta:
Measfaidh an scoil iarratais dhéanacha agus eiseoidh cinntí orthu de réir polasaí iontrála na scoile. Mura nglactar le tairiscint taobh istigh den am ata leagtha síos thuas d’fhéadfaí an tairiscint a tharraingt siar.

 

Ligean isteach i scoilbhliain 2023/2024

Dátaí Iarratais & Cinnidh i gcomhair ligean isteach sa Rang Speisialta do pháistí le ASD  in 2023/2024

Is iad seo a leanas na dátaí is infheidhme maidir le ligean isteach sna Naíonáin Bheaga:

Tosóidh an scoil ag glacadh le hiarratais i gcomhair ligean isteach ar   

01/10/2022

Stopfaidh an scoil ag glacadh le hiarratais i gcomhair ligean isteach ar   

21/10/2022

Is é an dáta faoina gcuirfear an cinneadh maidir lena n-iarratas in iúl d’iarratasóirí ná      

11/11/2022

Is í an tréimhse nach mór d’iarratasóirí a dheimhniú go bhfuil siad ag glacadh le tairiscint ar ligean isteach laistigh di ná

18/11/2022

 

 

Nóta:
Measfaidh an scoil iarratais dhéanacha agus eiseoidh cinntí orthu de réir polasaí iontrála na scoile. Mura nglactar le tairiscint taobh istigh den am ata leagtha síos thuas d’fhéadfaí an tairiscint a tharraingt siar. 

Nuair a bhreathnaíonn tú ar leanbh is léir go dtagann forbairt a aigne trína gcuid gluaiseachtaí.

~ Maria Montessori