Club Obair Bhaile

Tá Múinteoir Sarah agus Múinteoir Áine i bhfeighil ar an gClub Obair Bhaile gach Luan go Déardaoin.

Is iontach an deis í seo do pháistí tabhairt faoin obair bhaile faoi stiúir an mhúinteoir ó 2.30 – 3.30 pm